Administratie

Personeel en Salarisadministratie

Financieringen

Fiscaal Advies

Strategische dienstverlening

Bedrijfweergezondplan

Juridisch advies

Estate planning

“Het geeft rust om te weten dat mijn onderneming in goede handen is voor als er iets met mij gebeurd.”

Estate planning, de overdracht van uw vermogen goed regelen geeft rust.

Voor wie?

Estate Planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. De belangen van uw erfgenamen én de besparingen op de erfbelasting zijn de voornaamste redenen om dit goed vast te leggen. Wanneer u een eigen bedrijf heeft is het zaak om dit goed over te dragen bij overlijden of wanneer u wilt stoppen met ondernemen. Of heeft u misschien een eigen woning en/of een spaarpotje, die u op de juiste wijze wilt overdragen? Maar ook als u zelf wil bepalen wie uw belangen mogen behartigen op het moment dat u dit zelf wegens ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kan, kunt u dit met Estate Planning regelen.

Met estate planning kunt u onder andere regelen dat u:
√ Erfbelasting en schenkbelasting bespaart
√ Zelf bepaalt aan wie en wanneer u vermogen overdraagt bijvoorbeeld door middel van schenking
√ De belangen van uw erfgenamen beschermt
√ Zorgt voor continuïteit van uw onderneming
√ Bepaalt wie u mag vertegenwoordigen op het moment dat u daar zelf niet toe in staat bent

Minder zorgen met de juiste beschermingsmaatregelingen.
Wij regelen het voor u.
U wilt zorgeloos uw vermogen over kunnen dragen aan de volgende generatie? Daarnaast wilt u dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat daarbij de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen?

Testament
Nabestaanden weten door de vastlegging van uw wensen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. In de verdrietige tijd na uw overlijden hebben zij zo de ruimte om verlies te verwerken. Het voorkomt veel onduidelijkheid en familieruzies over de erfenis. U wilt toch ook niet dat uw erfgenamen uiteindelijk de verdeling van uw nalatenschap bij de rechter moeten voorleggen? De kans op een (familie)ruzie wordt kleiner als u uw wensen goed heeft vastgelegd.

Wij kunnen er voor zorgen dat u in uw testament de volgende afspraken conform uw wensen vastlegt:

√ Wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven
√ Uitsluiting van de “koude kant”
√ Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
√ Bedrijfsopvolging en -continuïteit
√ Opeismomenten nalatenschap door erfgenamen

Heeft u vermogen over te dragen als u komt te overlijden? Of het nu gaat om liquide vermogen, een koophuis of spullen, wat hiermee gebeurt is al voor een deel door de wet geregeld. Door een gedegen testament op te stellen kunt u uw erfgenamen veel kosten, problemen en erfbelasting besparen.
Onze estate planner kan u adviseren zodat uw wensen ook daadwerkelijk worden vastgelegd en regelt in samenspraak met u dat uw wensen in uw testament worden verwerkt. Dit testament tekent u bij de notaris en is rechtsgeldig.
Hoornwijck Groep werkt samen met een notaris voor het passeren van uw (levens)testamenten. Hierdoor kunnen wij u een compleet pakket aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs . Uiteraard is het altijd mogelijk om gebruik te maken van uw “eigen notaris”. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden en/of meer informatie.

Neem direct contact op met één van onze adviseurs:

088 – 319 80 80

Estate Planning, de overdracht van uw vermogen goed regelen geeft rust.
Voor wie?

Estate Planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. De belangen van uw erfgenamen én de besparingen op de erfbelasting zijn de voornaamste redenen om dit goed vast te leggen. Wanneer u een eigen bedrijf heeft is het zaak om dit goed over te dragen bij overlijden of wanneer u wilt stoppen met ondernemen. Of heeft u misschien een eigen woning en/of een spaarpotje, die u op de juiste wijze wilt overdragen? Maar ook als u zelf wil bepalen wie uw belangen mogen behartigen op het moment dat u dit zelf wegens ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kan, kunt u dit met Estate Planning regelen.

Met Estate Planning kunt u onder andere regelen dat u:
√ Erfbelasting en schenkbelasting bespaart
√ Zelf bepaalt aan wie en wanneer u vermogen overdraagt bijvoorbeeld door middel van schenking
√ De belangen van uw erfgenamen beschermt
√ Zorgt voor continuïteit van uw onderneming
√ Bepaalt wie u mag vertegenwoordigen op het moment dat u daar zelf niet toe in staat bent

Minder zorgen met de juiste beschermingsmaatregelingen.
Wij regelen het voor u.

U wilt zorgeloos uw vermogen over kunnen dragen aan de volgende generatie? Daarnaast wilt u dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat daarbij de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen?

Testament

Nabestaanden weten door de vastlegging van uw wensen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. In de verdrietige tijd na uw overlijden hebben zij zo de ruimte om verlies te verwerken. Het voorkomt veel onduidelijkheid en familieruzies over de erfenis. U wilt toch ook niet dat uw erfgenamen uiteindelijk de verdeling van uw nalatenschap bij de rechter moeten voorleggen? De kans op een (familie)ruzie wordt kleiner als u uw wensen goed heeft vastgelegd.

Wij kunnen er voor zorgen dat u in uw testament de volgende afspraken conform uw wensen vastlegt:

√ Wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven
√ Uitsluiting van de “koude kant”
√ Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
√ Bedrijfsopvolging en -continuïteit
√ Opeismomenten nalatenschap door erfgenamen

Heeft u vermogen over te dragen als u komt te overlijden? Of het nu gaat om liquide vermogen, een koophuis of spullen, wat hiermee gebeurt is al voor een deel door de wet geregeld. Door een gedegen testament op te stellen kunt u uw erfgenamen veel kosten, problemen en erfbelasting besparen.
Onze estate planner kan u adviseren zodat uw wensen ook daadwerkelijk worden vastgelegd en regelt in samenspraak met u dat uw wensen in uw testament worden verwerkt. Dit testament tekent u bij de notaris en is rechtsgeldig.
Hoornwijck Groep werkt samen met een notaris voor het passeren van uw (levens)testamenten. Hierdoor kunnen wij u een compleet pakket aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs . Uiteraard is het altijd mogelijk om gebruik te maken van uw “eigen notaris”. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden en/of meer informatie.

Neem direct contact op met één van onze adviseurs:

088 – 319 80 80

“Het geeft rust om te weten dat mijn onderneming in goede handen is voor als er iets met mij gebeurd.”

Hoornwijck Groep biedt een uitgebreid pakket van financiële- en fiscale diensten en heeft meer dan 45 financiële experts en adviseurs in dienst. Uw vaste contactpersoon adviseert u over het optimaliseren van uw bedrijfsfinanciën. De ondernemer echt gelukkiger maken is waar wij goed in zijn:
Samen succesvol ondernemen!

Hoornwijck Groep biedt een uitgebreid pakket van financiële- en fiscale diensten en heeft meer dan 45 financiële experts en adviseurs in dienst. Uw vaste contactpersoon adviseert u over het optimaliseren van uw bedrijfsfinanciën. De ondernemer echt gelukkiger maken is waar wij goed in zijn:
Samen succesvol ondernemen!

Schenkingsplan

Het is uiteraard niet ondenkbaar dat u uw vermogen graag bij leven (met “warme hand”) over laat gaan op de volgende generatie. Indien u wilt schenken krijgt u te maken met verschillende fiscale spelregels. Over de waarde van de schenking is namelijk schenkbelasting verschuldigd. U kunt bij de schenking kiezen wie de schenkbelasting moet betalen. Dit kan de ontvanger van de schenking zijn, maar u kunt ook besluiten om zelf de verschuldigde schenkbelasting te voldoen. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Hierdoor is het onder voorwaarden mogelijk om fiscaal gunstig aan uw kinderen en goede doelen te schenken. In een schenkingsplan kunnen wij uw wensen vastleggen. Onze estate planner berekent de hoogte van de schenkbelasting en verzorgt tevens de aangifte schenkbelasting. Zodat u er zeker van kan zijn dat uw schenking zowel fiscaal als financieel goed is geregeld.

Aangifte erfbelasting

Na uw overlijden wordt uw testament tot uitvoer gebracht. Niet zelden is er over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd en zijn de erfgenamen verplicht om hiervoor een aangifte erfbelasting in te dienen.
Onze estate planner kan deze vaak lastige en ingewikkelde aangifte voor u opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Hij of zij is gespecialiseerd in zowel het civiele erfrecht als in het fiscale erfrecht. In samenspraak met uw nabestaanden zullen de door u gemaakte  keuzes en verdeling in het testament worden verwerkt in de aangifte.

Advies inzake huwelijksvermogensrecht

Bent u voornemens om met uw partner in het huwelijk te treden en heeft u samen de wens om uw vermogens tijdens het huwelijk strikt gescheiden te houden? Of bent u reeds gehuwd en overweegt u een onderneming te starten? In zulke gevallen is het verstandig om na te denken over de gevolgen voor de gemeenschappelijke boedel. Onze estate planner denkt met u mee of huwelijkse voorwaarden uitkomst bieden en over de manier waarop u uw huwelijkse voorwaarden vorm wilt geven. Ook kan het zijn dat u juist overweegt om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Ook hiermee kunnen wij u helpen

Levenstestament

Naast een testament bij overlijden kunnen wij u ook adviseren over de inhoud van uw levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie uw zaken en belangen behartigt op het moment dat u dit zelf (tijdelijk) niet meer kan door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval.
U geeft aan wie u een volmacht wenst te verstrekken zodat hij of zij u kan vertegenwoordigen bij diverse rechtshandelingen. U zorgt er op deze manier voor dat uw naasten niet aan een rechter hoeven te vragen om een bewindvoerder aan te wijzen. Tevens voorkomt u dat zij na aanwijzing door een rechter jaarlijks rekening en verantwoording af moeten leggen bij de rechtbank.
Bent u een ondernemer of directeur grootaandeelhouder? En wilt u voorkomen dat de activiteiten van de zaak stil vallen als u handelingsonbekwaam bent geworden als gevolg van dementie, een ziekte of ongeluk? In een levenstestament legt u vast hoe u belangrijke zaken in uw onderneming wilt laten verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. U weet dat alles doorloopt en alles goed is geregeld.
Ook wanneer u onverhoopt in een zorginstelling moet worden opgenomen kan een levenstestament een nuttig instrument zijn. Indien u beschikt over vermogen is het niet ondenkbaar dat u een extra hoge bijdrage aan de instelling dient af te dragen. Dit kan oplopen tot ruim € 2.300,- per maand. Door op te nemen in uw levenstestament dat uw gevolmachtigden een schenking (aan zichzelf) mogen doen verlaagt u uw vermogen en daarmee ook de bijdrage aan de zorginstelling.

In uw levenstestament kunt u onder andere vastleggen:

√ Wie u als uw gevolmachtigde en eventuele reserve gevolmachtigde benoemd
√ Uw wensen ten aanzien van medische zaken
√ Uw wensen ten aanzien van de vertegenwoordiging van uw onderneming
√ Of uw gevolmachtigden mogen schenken zodra u blijvend in een zorginstelling bent opgenomen.

Schenkingsplan

Het is uiteraard niet ondenkbaar dat u uw vermogen graag bij leven (met “warme hand”) over laat gaan op de volgende generatie. Indien u wilt schenken krijgt u te maken met verschillende fiscale spelregels. Over de waarde van de schenking is namelijk schenkbelasting verschuldigd. U kunt bij de schenking kiezen wie de schenkbelasting moet betalen. Dit kan de ontvanger van de schenking zijn, maar u kunt ook besluiten om zelf de verschuldigde schenkbelasting te voldoen. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Hierdoor is het onder voorwaarden mogelijk om fiscaal gunstig aan uw kinderen en goede doelen te schenken. In een schenkingsplan kunnen wij uw wensen vastleggen. Onze estate planner berekent de hoogte van de schenkbelasting en verzorgt tevens de aangifte schenkbelasting. Zodat u er zeker van kan zijn dat uw schenking zowel fiscaal als financieel goed is geregeld.

Aangifte erfbelasting

Na uw overlijden wordt uw testament tot uitvoer gebracht. Niet zelden is er over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd en zijn de erfgenamen verplicht om hiervoor een aangifte erfbelasting in te dienen.
Onze estate planner kan deze vaak lastige en ingewikkelde aangifte voor u opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Hij of zij is gespecialiseerd in zowel het civiele erfrecht als in het fiscale erfrecht. In samenspraak met uw nabestaanden zullen de door u gemaakte keuzes en verdeling in het testament worden verwerkt in de aangifte.

Advies inzake huwelijks vermogensrecht

Bent u voornemens om met uw partner in het huwelijk te treden en heeft u samen de wens om uw vermogens tijdens het huwelijk strikt gescheiden te houden? Of bent u reeds gehuwd en overweegt u een onderneming te starten? In zulke gevallen is het verstandig om na te denken over de gevolgen voor de gemeenschappelijke boedel. Onze estate planner denkt met u mee of huwelijkse voorwaarden uitkomst bieden en over de manier waarop u uw huwelijkse voorwaarden vorm wilt geven. Ook kan het zijn dat u juist overweegt om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Ook hiermee kunnen wij u helpen

Levenstestament

Naast een testament bij overlijden kunnen wij u ook adviseren over de inhoud van uw levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie uw zaken en belangen behartigt op het moment dat u dit zelf (tijdelijk) niet meer kan door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval.
U geeft aan wie u een volmacht wenst te verstrekken zodat hij of zij u kan vertegenwoordigen bij diverse rechtshandelingen. U zorgt er op deze manier voor dat uw naasten niet aan een rechter hoeven te vragen om een bewindvoerder aan te wijzen. Tevens voorkomt u dat zij na aanwijzing door een rechter jaarlijks rekening en verantwoording af moeten leggen bij de rechtbank.
Bent u een ondernemer of directeur grootaandeelhouder? En wilt u voorkomen dat de activiteiten van de zaak stil vallen als u handelingsonbekwaam bent geworden als gevolg van dementie, een ziekte of ongeluk? In een levenstestament legt u vast hoe u belangrijke zaken in uw onderneming wilt laten verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. U weet dat alles doorloopt en alles goed is geregeld.
Ook wanneer u onverhoopt in een zorginstelling moet worden opgenomen kan een levenstestament een nuttig instrument zijn. Indien u beschikt over vermogen is het niet ondenkbaar dat u een extra hoge bijdrage aan de instelling dient af te dragen. Dit kan oplopen tot ruim € 2.300,- per maand. Door op te nemen in uw levenstestament dat uw gevolmachtigden een schenking (aan zichzelf) mogen doen verlaagt u uw vermogen en daarmee ook de bijdrage aan de zorginstelling.

In uw levenstestament kunt u onder andere vastleggen:

√ Wie u als uw gevolmachtigde en eventuele reserve gevolmachtigde benoemd
√ Uw wensen ten aanzien van medische zaken
√ Uw wensen ten aanzien van de vertegenwoordiging van uw onderneming
√ Of uw gevolmachtigden mogen schenken zodra u blijvend in een zorginstelling bent opgenomen.

Al ruim 45 jaar het
administratiekantoor
voor MKB en ZZP

Hoornwijck Groep is met name werkzaam in de regio Haaglanden. Onze estate planner is aangesloten bij het Register Estate Planners, zodat u zeker kunt zijn dat wij, door onder andere (verplichte) nascholing, over de meest recente kennis beschikken. Samen met u streven wij er naar u en uw toekomstige nabestaanden rust en zekerheid te bieden ten aanzien van uw vermogensoverdracht.
Indien gewenst komt onze estate planner bij u thuis om samen met u uw wensen te bespreken en vast te leggen.

Al ruim 45 jaar het
administratiekantoor
voor MKB en ZZP

Hoornwijck Groep is met name werkzaam in de regio Haaglanden. Onze estate planner is aangesloten bij het Register Estate Planners, zodat u zeker kunt zijn dat wij, door onder andere (verplichte) nascholing, over de meest recente kennis beschikken. Samen met u streven wij er naar u en uw toekomstige nabestaanden rust en zekerheid te bieden ten aanzien van uw vermogensoverdracht.
Indien gewenst komt onze estate planner bij u thuis om samen met u uw wensen te bespreken en vast te leggen.

Administratie

Personeel en Salarisadministratie

Financieringen

Fiscaal Advies

Strategische dienstverlening

Bedrijfweergezondplan

Juridisch advies

Estate planning