Administratie

Personeel en Salarisadministratie

Financieringen

Fiscaal Advies

Strategische dienstverlening

Bedrijfweergezondplan

Juridisch advies

Estate planning

“Door goed inzicht en vooraf helderheid te geven over de fiscale toepassingen kom ik niet voor verrassingen te staan”

Meer bieden dan alleen het opstellen van uw jaarlijkse aangifte!
Zoekt u een adviseur die proactief zoekt naar mogelijkheden en oplossingen?


Dit begint al door uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op een zo efficiënt mogelijke wijze samen te stellen. Daartoe proberen wij zoveel mogelijk de reeds bekende gegevens bij de Belastingdienst over uw aangifte elektronisch op te vragen. Uiteraard na uw toestemming!

Hoornwijck Groep streeft ernaar zoveel mogelijk klanten bij de Belastingdienst aan te melden voor Horizontaal Toezicht. Dit biedt de mogelijkheid tot snel vooroverleg met de Belastingdienst en helderheid vooraf over de juiste toepassing van wet-en regelgeving. U weet direct waar u aan toe bent en komt achteraf niet voor verrassingen te staan.

Helderheid verschaffen wij ook door te werken met vaste prijzen voor een aangifte met daarbij de zekerheid van een goede controle van de aanslagen.

De echte uitdaging vinden wij:

Meer halen uit uw aangifte dan alleen het samenstellen daarvan! 

Voortdurend zoeken wij proactief naar mogelijkheden en oplossingen. Daartoe werken wij met diverse rekenmodellen:
Wel of geen auto van de zaak?
 Uw hypotheek oversluiten?
 Een hypotheek van uw eigen BV?
 Omzetting van uw onderneming in een BV?
 De onderneming fiscaal vriendelijk overdragen aan uw kinderen?
 Beleggen in box 3 of juist in een BV?
 De onderneming juridisch splitsen of juist fuseren?

Van groot belang is ook uw eigen persoonlijke financiële positie als ondernemer en particulier.
√ Zijn er voldoende toekomstige oudedagsvoorzieningen?
√ Hoe ziet uw positie eruit op pensioendatum?

Het opstellen van een financiële planning geeft u een goed inzicht in uw huidige positie en welke maatregelen u kan nemen om de doelstelling(en) te behalen die u zichzelf heeft gesteld. Hoornwijck Groep heeft de specialisten om u daarin verder te begeleiden. In die begeleiding kijken we ook naar estate planning.
√ 
Wat gebeurt er bij overlijden met uw vermogen en wat zijn uw wensen?
√ Sluiten deze aan bij uw huidige testament?
Hoe zit het met uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden?
√ 
Wilt u de kinderen nu of in de toekomst laten delen in uw vermogen?

Heel veel vragen waarop we samen met u op zoek gaan naar antwoorden daarbij rekening houdend met de diverse fiscale en juridische mogelijkheden, maar bovenal uw persoonlijke wensen.

Neem direct contact op met één van onze adviseurs:

088 – 319 80 80

Meer bieden dan alleen het opstellen van uw jaarlijkse aangifte!
Zoekt u een adviseur die proactief zoekt naar mogelijkheden en oplossingen?


Dit begint al door uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op een zo efficiënt mogelijke wijze samen te stellen. Daartoe proberen wij zoveel mogelijk de reeds bekende gegevens bij de Belastingdienst over uw aangifte elektronisch op te vragen. Uiteraard na uw toestemming!

Hoornwijck Groep streeft ernaar zoveel mogelijk klanten bij de Belastingdienst aan te melden voor Horizontaal Toezicht. Dit biedt de mogelijkheid tot snel vooroverleg met de Belastingdienst en helderheid vooraf over de juiste toepassing van wet-en regelgeving. U weet direct waar u aan toe bent en komt achteraf niet voor verrassingen te staan.

Helderheid verschaffen wij ook door te werken met vaste prijzen voor een aangifte met daarbij de zekerheid van een goede controle van de aanslagen.

De echte uitdaging vinden wij:

Meer halen uit uw aangifte dan alleen het samenstellen daarvan! 

Voortdurend zoeken wij proactief naar mogelijkheden en oplossingen. Daartoe werken wij met diverse rekenmodellen:
Wel of geen auto van de zaak?
 Uw hypotheek oversluiten?
 Een hypotheek van uw eigen BV?
 Omzetting van uw onderneming in een BV?
 De onderneming fiscaal vriendelijk overdragen aan uw kinderen?
 Beleggen in box 3 of juist in een BV?
 De onderneming juridisch splitsen of juist fuseren?

Van groot belang is ook uw eigen persoonlijke financiële positie als ondernemer en particulier.
√ Zijn er voldoende toekomstige oudedagsvoorzieningen?
√ Hoe ziet uw positie eruit op pensioendatum?

Het opstellen van een financiële planning geeft u een goed inzicht in uw huidige positie en welke maatregelen u kan nemen om de doelstelling(en) te behalen die u zichzelf heeft gesteld. Hoornwijck Groep heeft de specialisten om u daarin verder te begeleiden. In die begeleiding kijken we ook naar estate planning.
√ 
Wat gebeurt er bij overlijden met uw vermogen en wat zijn uw wensen?
√ Sluiten deze aan bij uw huidige testament?
Hoe zit het met uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden?
√ 
Wilt u de kinderen nu of in de toekomst laten delen in uw vermogen?

Heel veel vragen waarop we samen met u op zoek gaan naar antwoorden daarbij rekening houdend met de diverse fiscale en juridische mogelijkheden, maar bovenal uw persoonlijke wensen.

Neem direct contact op met één van onze adviseurs:

088 – 319 80 80

“Door goed inzicht en vooraf helderheid te geven over de fiscale toepassingen kom ik niet voor verrassingen te staan”

Hoornwijck Groep biedt een uitgebreid pakket van financiële- en fiscale diensten en heeft meer dan 45 financiële experts en adviseurs in dienst. Uw vaste contactpersoon adviseert u over het optimaliseren van uw bedrijfsfinanciën. De ondernemer echt gelukkiger maken is waar wij goed in zijn:
Samen succesvol ondernemen!

Hoornwijck Groep biedt een uitgebreid pakket van financiële- en fiscale diensten en heeft meer dan 45 financiële experts en adviseurs in dienst. Uw vaste contactpersoon adviseert u over het optimaliseren van uw bedrijfsfinanciën. De ondernemer echt gelukkiger maken is waar wij goed in zijn:
Samen succesvol ondernemen!

Oplossingsgericht

Uw uitdaging is onze uitdaging. Met de expertise van onze adviseurs kunnen wij op elk gewenst moment en onderwerp een passende oplossing bieden.

Nauwkeurig

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Kwaliteit staat voor ons dan ook voorop en daarom hebben wij al jaren lang tevreden en vaste klanten.

Eén aanspreekpunt

Wij passen ons aan zodat uw onderneming 24/7 door kan draaien.

Klant centraal

Samen succesvol ondernemen betekend voor ons dat wij ondernemers administratief ontzorgen.

Oplossingsgericht:

Uw uitdaging is onze uitdaging.
Met de expertise van onze adviseurs kunnen wij op elk gewenst moment en onderwerp een passende oplossing bieden.

Nauwkeurig:

Kwaliteit vinden wij belangrijk.
Kwaliteit staat voor ons dan ook voorop en daarom hebben wij al jaren lang tevreden en vaste klanten.

Eén aanspreekpunt:

Wij passen ons aan zodat uw onderneming 24/7 door kan draaien.

Klant centraal:

Samen succesvol ondernemen betekend voor ons dat wij ondernemers administratief ontzorgen.

Al ruim 45 jaar het
administratiekantoor
voor MKB en ZZP

Hoornwijck Groep werkt met name in de regio Haaglanden. Door digitalisering zijn wij inmiddels in meerdere regio’s actief. Heeft u behoefte aan advies over kostenbesparingen, aftrekposten en uw mogelijke fiscale voordelen? Wij hebben adviseurs die u kunnen helpen bij het voeren van uw boekhouding. Onze toegevoegde waarde is dat wij echt met u meedenken. Of het nu om praktische zaken gaat of het zorg dragen voor het contact met de belastingdienst. Van het voeren van uw administratie tot het geven van advies over het resultaat gericht ondernemen. Samen succesvol ondernemen! 

Al ruim 45 jaar het
administratiekantoor
voor MKB en ZZP

Hoornwijck Groep werkt met name in de regio Haaglanden. Door digitalisering zijn wij inmiddels in meerdere regio’s actief. Heeft u behoefte aan advies over kostenbesparingen, aftrekposten en uw mogelijke fiscale voordelen? Wij hebben adviseurs die u kunnen helpen bij het voeren van uw boekhouding. Onze toegevoegde waarde is dat wij echt met u meedenken. Of het nu om praktische zaken gaat of het zorg dragen voor het contact met de belastingdienst. Van het voeren van uw administratie tot het geven van advies over het resultaat gericht ondernemen.
Samen succesvol ondernemen! 

Administratie

Personeel en Salarisadministratie

Financieringen

Fiscaal Advies

Strategische dienstverlening

Bedrijfweergezondplan

Juridisch advies

Estate planning