Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

In 2020 zijn in Nederland 2.703 bedrijven failliet verklaard, ruim 500 minder dan een jaar eerder, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) medio januari. Volgens het statistiekbureau hebben in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren moeten sluiten.

Hoornwijck Groep wijst op de noodsteun van de overheid als reden voor het kleine aantal bankroeten. Daardoor blijven bedrijven mogelijk wat langer overeind. De situatie is voor veel bedrijven namelijk precair, maar omdat er geen of nauwelijks inkomsten zijn en er wel overheidssteun aangevraagd kan worden, ligt de lat om een faillissement aan te vragen wellicht wat hoger.
Wij verwachten dat door de coronapandemie veel ondernemingen hun bedrijfsvoering uiteindelijk niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten en dat daardoor meer ondernemingen te maken gaan krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. In het 4e kwartaal 2020 heeft de Overheid de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen die dit kan helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.
Op dit moment kan een akkoord over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Elke individuele betrokkene heeft daardoor een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creƫren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Dat gaat nu veranderen.
Het is de bedoeling dat de WHOA de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. Een akkoord over het terugbrengen van de schulden kan dan niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser of aandeelhouder. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet daarom makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen.

Hoornwijck Groep staat klaar om de ondernemers te helpen met deze problematiek en voorzien dat veel ondernemers van de WHOA gebruik willen gaan maken. Mocht u vragen hebben over deze nieuwe wet, neem gerust contact op.

0
No tags